”I drift före årsskiftet”

Bygget av koncernens nya logistikcenter fortlöper och det har…

Förvärv inom koncernen

Förvärv inom koncernen när Sahlins Sweden AB förvärvar Sekfab…

Kryss Invest AB flyttar till Jössagatan 15-17

Kryss Invest AB med tillhörande dotterbolag flyttar nu in i…

Kryss Invest AB förvärvar Sahlins Sweden AB

Se bifogat pressmeddelande. 20170302 Pressmeddelande Kryss…

Kryss Invest säljer Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB

Kraftringen Service AB förvärvar EKB Kraft AB

Kryss Invest AB ny delägare i entreprenadföretaget JIGAB (Jönköping Industrigolv AB)

Läs mer här: Pressmeddelande 20160322 Kryss Invest förvärvar…