Kryss Invest AB flyttar till Jössagatan 15-17

Kryss Invest AB med tillhörande dotterbolag flyttar nu in i gemensamma lokaler på Jössagatan 15-17. Enicon AB, Sekfab, Linjeutrustning i Sverige AB. Kryss Fastigheter AB och Multigrass AB finns på samma adress.

Besöksadress:
Jössagatan 15-17
504 41 BORÅS

Postadress:
Box 81
501 13 BORÅS