Förvärv inom koncernen

Förvärv inom koncernen när Sahlins Sweden AB förvärvar Sekfab…