Kryss Invest AB - Verksamt inom energisektorn

Kryss Invest AB är ett företag verksamt inom energisektorn

Vår affärsidé är att investera i och skapa värdetillväxt i små och medelstora företag inom energiinfrastruktur.

Kryss Invest AB är ett företag verksamt inom energisektorn

Vår affärsidé är att investera i och skapa värdetillväxt i små och medelstora företag inom energiinfrastruktur.

Kryss Invest AB är ett företag verksamt inom energisektorn

Vår affärsidé är att investera i och skapa värdetillväxt i små och medelstora företag inom energiinfrastruktur.

Kryss Invest AB är ett företag verksamt inom energisektorn

Vår affärsidé är att investera i och skapa värdetillväxt i små och medelstora företag inom energiinfrastruktur.

VÅR MÅLSÄTTNING:

Tillvarata respektive bolags eller produktområdes tillväxtpotential genom att nyttja övergripande synergier mellan bolagen.

Vi vill ge er möjlighet att höja värdet i respektive dotterbolags verksamhet genom att tillföra värdehöjande tjänster eller produkter och på lång sikt uppnå värdetillväxt i era investeringar.

VI ARBETAR FÖR ATT TA FRAM:

  • entreprenörsanda som tillför drivkraft och innovativa tankar
  • effektivitet och förutsättningar för att växa genom struktur i verksamheten
  • en flexibel organisation med engagerade medarbetare som ser nya affärsmöjligheter
  • ett aktivt styrelsearbete för att stötta företagsledningens arbete att realisera affärsplanens mål
  • och kontinuerligt förstärka befintliga verksamhetsgrenar genom tilläggsförvärv

NYHETER

SOCIALA MEDIER

Tillit – Respekt – Kompetens – Utveckling – Stolthet