”I drift före årsskiftet”

Bygget av koncernens nya logistikcenter fortlöper och det har…