Kryss Invest AB

Tillit - Respekt - Kompetens - Utveckling - Stolthet

Pressrelease: Kryss Invest AB förvärvar Sekfab

Kryss Invest AB har undertecknat ett avtal om 70 procent av de utestående aktierna i Sekfab AB. Kjell-Arne Eriksson kommer även fortsättningsvis att vara VD och äga 30 procent av de utestående aktierna.

Kryss Invest AB är ett investmentbolag som inriktar sig på att inom Norden skapa en portfölj med långsiktiga investeringar inom energiinfrastruktursbranschen i onoterade företag.

Kryss Invest AB har en målsättning och strategi att tillvarata respektive portföljbolags tillväxtpotential genom att utnyttja övergripande synergier mellan koncernbolagen. Kryss Invest AB ser även en möjlighet att höja värdet i respektive portföljbolags verksamhet genom att tillföra värdehöjande tjänster eller produkter och att långsiktigt uppnå värdetillväxt i sina investeringar.

Detta ska ske genom att bolaget som aktiv minoritets- eller majoritetsägare, tillför ägarkapital, affärskompetens och ett aktivt styrelsearbete för att stötta företagsledningens arbete att realisera affärsplanens mål.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller vill ha mer information:
Kjell-Arne Eriksson, vd Sekfab AB, tel. +46 706 00 42 42 eller Staffan Lindqvist, VD Kryss Invest AB, tel. +46 702 60 99 65

Sekfab är leverantör av produkter inom distribution, transmission samt ställverksmaterial. Sekfab tillför ett mervärde för kunden genom den kompetens som finns inom bolaget, vilket gör att Sekfab kan bistå kunden med god tekniskt support. Sekfab har kontor och lager i Fjärås, Kungsbacka.